ANC Osona

Candidatures presentades per formar part de l’ANC Osona (12/06/2018)

D’acord amb el que preveu l’article 6.3 del reglament electoral proposat per a la renovació de la coordinadora comarcal de l’any 2018, fem pública la proclamació de totes les candidatures presentades.


Són les següents:


Montserrat Molas Puigvila

Ramon Constansó Farré

Ramon Barniol

Jaume Gallart Bau

Aleix Andreu Oliver

Marta Riera Morató

Jordi Vidal Valls


No hem rebutjat cap candidatura.El comitè electoral

Arxiu PDF: Informació dels candidats