ANC Osona

El col·lectiu Catalunya Diu Prou encoratja a exercir la Sobirania Fiscal (04/10/2013)

L’ANC Vall del Ges va organitzar una xerrada sobre Sobirania Fiscal, el passat 3 d’octubre de 2013 a la sala d’actes de La Cooperativa, a Torelló, a la qual hi ha assistit una quarantena de persones.

La xerrada va anar a càrrec de Carme Teixidor i Josep M. Bellmunt del col·lectiu Catalunya Diu Prou, que ja durant l’any 2012 va engegar diverses campanyes de Sobirania Fiscal que s’han estès fins l’actualitat.

L’entitat va destacar la pressió fiscal que l’Estat Espanyol exerceix sobre les nostres institucions, empreses i particulars. Entre d’altres dades, i segons un estudi realitzat a petició de l’entitat Catalunya Diu Prou per Núria Bosch, Catedràtica de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, i per la Dra. Marta Espasa, Professora titular d’Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona, el guany fiscal en una Catalunya independent seria de més de 13.000.000.000€. L’estudi també assegura que l’administració de l’estat català anualment acabaria recollint 8.000.000.000€ més que no pas ara.

Com a reacció davant aquesta situació que podríem qualificar d’espoli, l’entitat va encoratjar al públic assistent a ingressar els impostos a l’Agència Tributària Catalana, i fer possible, en conseqüència, un hipotètic tancament de caixes. El col·lectiu va remarcar que l’exercici de la Sobirania Fiscal es troba avalat jurídicament per l’art. 204 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya , pel Conveni de Finestreta Única ECF/50/2010 i per la Llei General Tributària, entre d’altres textos normatius. La Llei General Tributària preveu que els ciutadans a l’hora de pagar els impostos puguin fer el que s’anomena consignació de dipòsits.

A continuació, l’entitat va explicar els passos a seguir per ingressar els impostos a l’Agència Tributària Catalana i va destacar que els pagaments dels impostos que s’han fet a l’Agència Tributària Catalana dins els terminis de la recaptació en període voluntari s’han reconegut com a pagaments del deute tributari i no s’han imposat sancions.

Cal dir que en aquests moments són ja molts els ajuntaments que ingressen els seus impostos a l’Agència Tributària Catalana i progressivament s’ha anat incrementant el nombre de particulars, empreses i autònoms que també han decidit fer aquest pas.